Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1965 είναι μια από τις παλαιότερες και πρωτοπόρες επιχειρήσεις στα χάνια. Για πάνω από 30 χρόνια οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των καταναλωτών είναι προτεραιότητά μας.